ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Tirofiban Hydrochloride 5mg/100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tirofiban Hydrochloride 5mg/100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87432761

تاریخ (date): 1389/6/29

نام دارو (drug name): Tirofiban Hydrochloride 5mg/100ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): PARENTERAL

دسته دارو (ATC Code): BO1AC17

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride Monohydrate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz