ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SPRAY Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY

کد دارو (drug code): 87432816

تاریخ (date): 1391/05/02

نام دارو (drug name): Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation

شکل دارویی (dosage form): SPRAY

راه مصرف (route of admin): NASAL

دسته دارو (ATC Code): RO1AD11

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz