ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Acetaminophen 325 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 325 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87430049

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Acetaminophen 325 mg

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): RECTAL

دسته دارو (ATC Code): N02BE01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz