ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Diclofenac Sodium 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87430880

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 50 mg

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): RECTAL

دسته دارو (ATC Code): M01AB05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz