ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Glycerin 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycerin 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87431275

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Glycerin 1 g

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): RECTAL

دسته دارو (ATC Code): A06AX01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz