ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Miconazole Nitrate 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Miconazole Nitrate 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87431857

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Miconazole Nitrate 100 mg

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): VAGINAL

دسته دارو (ATC Code): G01AF0

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz