ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUPPOSITORY Progesterone 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY

کد دارو (drug code): 87432337

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Progesterone 400 mg

شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY

راه مصرف (route of admin): VAGINAL or RECTAL

دسته دارو (ATC Code): G03DA04

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz