ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUSPENSION Barium Sulfate 240 g/240 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Barium Sulfate 240 g/240 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430330

تاریخ (date): 1390/06/14

نام دارو (drug name): Barium Sulfate 240 g/240 ml

شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): V08BA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz