ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUSPENSION Chloramphenicol 150 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloramphenicol 150 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430571

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Chloramphenicol 150 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01BA01

توضیحات کامل (Full Description): **(As Palmitate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz