ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87430626

تاریخ (date): 1386/12/26

نام دارو (drug name): Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): OTIC

دسته دارو (ATC Code): S02AA

توضیحات کامل (Full Description): {Ciprofloxacin (As Hydrochloride) 0.3% + Dexamethasone 0.1%}

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz