ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Polymyxin B Sulfate/Neomycin Sulfate/Hydrocortison + مشخصات کامل

نحوه مصرف Polymyxin B Sulfate/Neomycin Sulfate/Hydrocortison به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87432252

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Polymyxin B Sulfate/Neomycin Sulfate/Hydrocortison

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): OTIC

دسته دارو (ATC Code): S02AA11

توضیحات کامل (Full Description): (Polymyxin B sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocortisone 10 mg)/1 ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz