ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DROPS Prednisolone Acetate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone Acetate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION

کد دارو (drug code): 87432310

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Prednisolone Acetate 1%

شکل دارویی (dosage form): DROPS, SUSPENSION

راه مصرف (route of admin): OPHTHALMIC

دسته دارو (ATC Code): S01BA04

توضیحات کامل (Full Description): ** microfine**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz