ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SUSPENTION NASAL SPRAY Mometasone Furoate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENTION NASAL SPRAY

کد دارو (drug code): 87431896

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Mometasone Furoate 0.05%

شکل دارویی (dosage form): SUSPENTION NASAL SPRAY

راه مصرف (route of admin): NASAL

دسته دارو (ATC Code): R01AD09

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz