ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Acetaminophen/Guaifensine/phenylephrine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Guaifensine/phenylephrine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87430063

تاریخ (date): 1392/05/01

نام دارو (drug name): Acetaminophen/Guaifensine/phenylephrine

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R05X

توضیحات کامل (Full Description): Acetaminophen125/Guaifenesine 50mg/phenylephrine2.5/5ml

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz