ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87431183

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Fluoxetine (As Hydrochloride) 20 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N06AB03

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of body dysmorphic disorder in children

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz