ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Guaifenesin 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87431307

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Guaifenesin 100 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R05CA03

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz