ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Ketotifen 1 mg/5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg/5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87431564

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg/5 ml

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R06AX17

توضیحات کامل (Full Description): **(As Fumarate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz