ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز SYRUP Valproate Sodium 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valproate Sodium 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP

کد دارو (drug code): 87432871

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Valproate Sodium 200 mg/5ml

شکل دارویی (dosage form): SYRUP

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N03AG01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz