ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Extended release Metformin Hydrochloride 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin Hydrochloride 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET Extended release

کد دارو (drug code): 87431791

تاریخ (date): 1391/07/25

نام دارو (drug name): Metformin Hydrochloride 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET Extended release

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A10BA02

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور از ابتدا

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz