ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DISINTEGRATING Acetaminophen 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISINTEGRATING

کد دارو (drug code): 87430048

تاریخ (date): 1389/7/17

نام دارو (drug name): Acetaminophen 250 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISINTEGRATING

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N02BE01

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz