ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Aciclovir 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aciclovir 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430077

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Aciclovir 200 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J05AB01

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz