ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430190

تاریخ (date): 1392/03/11

نام دارو (drug name): Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): C09DX01

توضیحات کامل (Full Description): Amlodipine (As Besilate) 5 mg/ Valsartan 160 mg/Hydrochlortiazid 12.5mg به شرط تولید در داخل

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz