ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز CHEWABLE ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE

کد دارو (drug code): 87430273

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 100 mg*

شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): B01AC06

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz