ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز ENTERIC-COATED ASA (Acetylsalicylic Acid) 81 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف ASA (Acetylsalicylic Acid) 81 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET , ENTERIC-COATED

کد دارو (drug code): 87430272

تاریخ (date): 1391/11/02

نام دارو (drug name): ASA (Acetylsalicylic Acid) 81 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET , ENTERIC-COATED

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): B01AC06

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz