ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Buprenorphine 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Buprenorphine 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430433

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Buprenorphine 2 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): SUBLINGUAL

دسته دارو (ATC Code): N07BC01

توضیحات کامل (Full Description): **(As Hydrochloride)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz