ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DISPERSIBLE Carglumic Acid 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Carglumic Acid 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE

کد دارو (drug code): 87430503

تاریخ (date): 1393/01/24

نام دارو (drug name): Carglumic Acid 200 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A16AA05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي خاص (orphan)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz