ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Clemastine 1mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clemastine 1mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430652

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Clemastine 1mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R06AA04

توضیحات کامل (Full Description): (as Fumarate)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz