ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Clidinium/Chlordiazepoxide 2.5/5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clidinium/Chlordiazepoxide 2.5/5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430653

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Clidinium/Chlordiazepoxide 2.5/5 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A03CA02

توضیحات کامل (Full Description): Clidinium bromide 2.5mg + Chlordiazepoxide 5mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz