ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Cloxacillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cloxacillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430701

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Cloxacillin 250 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01CF02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Sodium)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz