ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DISPERSIBLE Co-amoxiclav 500/125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE

کد دارو (drug code): 87430718

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Co-amoxiclav 500/125 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J01CR02

توضیحات کامل (Full Description): Amoxicillin(as trihydrate) 500mg+Clavulanic acid(as potassium) 125mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz