ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Colchicine 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Colchicine 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430724

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Colchicine 1 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M04AC01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of familial Mediterranean fever For arresting the progression of neurologic disability caused by chronic progressive multiple sclerosis. For the treatment of Behcet’s Syndrome.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz