ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Contraceptive DE + مشخصات کامل

نحوه مصرف Contraceptive DE به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430733

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Contraceptive DE

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): G03AA09

توضیحات کامل (Full Description): Desogestrel 0.15mg+Ethinylestradiol 30mcg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz