ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Contraceptive HD + مشخصات کامل

نحوه مصرف Contraceptive HD به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430734

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Contraceptive HD

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): G03FA04

توضیحات کامل (Full Description): Norgestrel (or 1/2 amount of levonorgestrel) 0.5mg+Ethinylestradiol 50mcg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz