ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Desmopressin 120 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Desmopressin 120 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87430807

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Desmopressin 120 mcg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): SUBLINGUAL

دسته دارو (ATC Code): H01BA02

توضیحات کامل (Full Description): **(As Acetate)**

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz