ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Erlotinib 150mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erlotinib 150mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431036

تاریخ (date): 33595

نام دارو (drug name): Erlotinib 150mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): L01XE03

توضیحات کامل (Full Description): As Hydrochloride به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz