ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DELAYED RELEASE Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE

کد دارو (drug code): 87431056

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Esomeprazole 40 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DELAYED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A02BC05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz