ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Estradiol 10 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 10 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431060

تاریخ (date): 1391/07/25

نام دارو (drug name): Estradiol 10 mcg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): VAGINAL

دسته دارو (ATC Code): G03CA03

توضیحات کامل (Full Description): (as hemihydrate)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz