ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Etidronate Disodium 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Etidronate Disodium 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431090

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Etidronate Disodium 200 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M05BA01

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of hypercalcemia of malignancy inadequately managed by dietary modification and/or ORAL hydration.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz