ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Everolimus 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Everolimus 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431099

تاریخ (date): 1390/07/05

نام دارو (drug name): Everolimus 5 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): L01XE10

توضیحات کامل (Full Description): به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz