ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Fluoride 0.25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluoride 0.25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431170

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Fluoride 0.25 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A01AA01

توضیحات کامل (Full Description): (As Sodium)

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي OTC

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz