ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Gabapentin 600 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gabapentin 600 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431226

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Gabapentin 600 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N03AX12

توضیحات کامل (Full Description): Treatment of amyotrophic lateral sclerosis.

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz