ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Isoniazid/Prazinamide/Rifampin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isoniazid/Prazinamide/Rifampin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431534

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Isoniazid/Prazinamide/Rifampin

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): J04AM05

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz