ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Isosorbide Dinitrate 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isosorbide Dinitrate 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431542

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Isosorbide Dinitrate 5 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): SUBLINGUAL

دسته دارو (ATC Code): C01DA08

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz