ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Levodopa/Carbidopa 100/25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levodopa/Carbidopa 100/25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431622

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Levodopa/Carbidopa 100/25 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N04BA02

توضیحات کامل (Full Description): Levodopa 100 mg+Carbidopa (as Monohydrate) 25 mg

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz