ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز ORODISPERSIBLE Loratadine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Loratadine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, ORODISPERSIBLE

کد دارو (drug code): 87431687

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Loratadine 10 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, ORODISPERSIBLE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): R06AX13

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz