ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز EXTENDED RELEASE Mesalazine 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE

کد دارو (drug code): 87431782

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Mesalazine 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, EXTENDED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A07EC02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz