ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431790

تاریخ (date): 1389/8/24

نام دارو (drug name): Metformin HCL/Pioglitazone 500 mg/15 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): A10BD05

توضیحات کامل (Full Description): Metformin HCL 500 mg + Pioglitazone 15 mg به شرط تولید در داخل کشور

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz