ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DISPERSIBLE Methadone Hydrochloride 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methadone Hydrochloride 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DISPERSIBLE

کد دارو (drug code): 87431796

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Methadone Hydrochloride 40 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DISPERSIBLE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): N07BC02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz