ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز TABLET Methyltestosterone 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methyltestosterone 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET

کد دارو (drug code): 87431835

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Methyltestosterone 25 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): G03BA02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz