ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز DELAYED RELEASE Naproxen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naproxen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE

کد دارو (drug code): 87431947

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Naproxen 500 mg

شکل دارویی (dosage form): TABLET, DELAYED RELEASE

راه مصرف (route of admin): ORAL

دسته دارو (ATC Code): M01AE02

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name):


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz